Zalensų slėnio žemėlapis

Teritorijos taisyklės - lt

Prieš atvykstant poilsiauti ar pramogauti į mūsų sodybas, prašome susipažinti su tvarkos taisyklėmis.

Vidaus tvarkos taisyklės:

Atvykimo-išvykimo laikas - sutartinis (būtina suderinti su sodybos šeimininkais).

Svečiai privalo:

 • Atvykę į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą. Sodybos šeimininkas išrašo griežtos atskaitomybės kvitą.
 • Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, šeimininkas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką.
 • Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Užsiregistruoti svečių registracijos žurnale.
 • Užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti.
 • Taupiai naudoti elektros energiją.
 • Netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis.
 • Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui.

Draudžiama:

 • Patalpose rūkyti (tam sodyboje yra skirtos vietos).
 • Pirtyje pilti vandenį ant krosnelės.
 • Be šeimininko leidimo kūrenti esančius židinius,
 • Be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus.

Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės:

Svečiai privalo:

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros.
 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
 • Svetainėje esantį židinį kūrenti tik leidus sodybos šeimininkui ir išklausius instruktažą.
 • Malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies.
 • Kūrenantis židiniui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti.

Kitos taisyklės:

 • Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies.
 • Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ir lauko židinyje. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę, ar lauko pavėsinę, kurioje įrengtas lauko židinys.
 • Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus gelbėjimosi liemenes.
 • Namo mansardose ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant balkonų tvorelių.
 • Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.
 • Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
 • Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).
 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako.
 • Už sodybose muzikos sukeltą triukšmą po 24 val. atsako pagrindinis užsakovas. 
 • Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, laiptinėje, vaikščiojimo takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, gegužinių slėnyje, sporto aikštelėse, pirtyje, baseine, maudantis Dubysoje, ar baidarių žygyje yra atsakingi patys poilsiaujantieji.
 • Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.
 • Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą: neleisti vaikams vaikščioti bei bėgioti sodybos šeimininkų šunų saugomoje teritorijoje, šunų neerzinti ir nemaitinti.
 • Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.